Czy pożar BMW jest prawdopodobny?


Czy pożar BMW jest prawdopodobny?

To właśnie BMW w swoich samochodach stosuje jedne z najskuteczniejszych modułów EGR, dzięki czemu nawet silniki wysokoprężne o dużych mocach generują małe ilości spalin. Zastosowanie nowoczesnego układu recyrkulacji spalin przekłada się na zdecydowaną poprawę jakości spalin opuszczających układ wydechowy pojazdu. Obecnie prowadzona jest specjalna akcja serwisowa, która ma na celu kontrolę stanu modułów EGR w obecnie eksploatowanych pojazdach. Dzięki tej akcji, BMW pożar spowodowany przez zużyty moduł EGR w żadnym wypadku nie powinien budzić obaw kierowców. BMW pożar jest bowiem zjawiskiem skrajnie nieprawdopodobnym.