Używanie naczyń w kuchni profesjonalnej


Używanie naczyń w kuchni profesjonalnej
Używanie naczyń w kuchni profesjonalnej

Obsługa zamówień wymaga doboru naczyń do konkretnych potraw. Oprócz ich kształtu ważne jest zapewnienie wysokiego standardu procesów zmywania i odkażania ceramiki użytkowej. Stosowane są zmywarki oraz wyparzarka gastronomiczna. Urządzenia te mogą być samodzielne lub łączące obie funkcje. Po zmywaniu poddawane są one wysokiej temperaturze i dodatkowa wpuszczana jest do komory para wodna. Dołączona wyparzarka gastronomiczna do linii technologicznej może przyspieszyć przygotowywanie czystych naczyń. Zmyta ręcznie zastawa stołowa może być dowolnie kompletowana i na bieżąco czyszczona para wodną tak, aby uzupełniać braki naczyń występujących w kuchni.

Nazwa: GASTROPLANETA Karina Kuć

Adres: Trakt Brzeski 58 05-077 Warszawa-Wesoła

Adres www: www.gastroplaneta.pl